روزنامه سازندگی

چندرسانه‌ای فیلم

منتشر شده در تاریخ سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 17:51

فيلم/ رانش وحشتناك جاده در خرم آباد

رانش وحشتناك جاده در مسير خرم آباد- پل زال جاده را تخريب كرده است.

رانش وحشتناک زمین در آزادراه خرم‌آباد - پل زال که باعث آسیب جدی به جاده شده است.