روزنامه سازندگی

باشگاه نویسندگان محمود علیزاده طباطبایی

منتشر شده در تاریخ دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 18:58

مبارزه با فساد ماموریت اصلی شهرداری تهران

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

جمهوری اسلامی ایران با این دیدگاه که اداره امور باید با اتکا به آرا عمومی باشد تشکیل شد و این ذهنیت از ابتدای انقلاب در تدوین قانون وجود داشت و در اصل هفتم تجلی یافت.
در اصل هفتم قانون اساسی که به بحث شوراهای شهر و روستا اشاره دارد، شورا‏ها از ارکان تصمیم‌گیری اداره امور کشور تلقی می‏شوند و همه تصمیم‌گیری‏های محلی به شورای محل واگذار می‏شود اما متاسفانه با توجه به اتفاقاتی که در مناطق کردستان، آذربایجان و خوزستان افتاد عده‏ای دم از خودمختاری زدند که موجب شد در فصل هفتم قانون اساسی و این بند که شوراها باید از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور باشند تغییراتی ایجاد شود و تنها مسئولیت اداره برخی از نهادها از جمله نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و  آموزشی شهرها و روستاها را بر عهده گیرند و دو بخش سیاسی و نظامی برعهده شورا قرا نگرفت.

قانون شورا‏ها تا سال 72 و قبل از اجرایی شدن چندین مرتبه اصلاح شد. در سال 78 این قانون به اجرا درآمد و اولین شورای شهر تشکیل شد. اما دولت اصلاحات که خود این بخش از قانون اساسی را اجرا کرد از روزهای اول در واگذاری اختیارات شوراها با مشکل مواجه بود. 

در دوره پنجم شورای شهر بهترین گزینه را برای مدیریت شهری برگزید، چرا که نجفی مورد وفاق همه به ویژه جبهه اصلاحات بود چون در طول 40 سال دارای سوابق زیادی و از همه مهمتر پاکدستی بود که در مدیریت شهری یک اصل محسوب می‏شود و او با موفقیت کارش را شروع کرد. یکی از چالش‏های بزرگ شهرداری فساد بود که حتی ما در دوره شورای شهر اول هم با تمام تلاشی که داشتیم موفق به خشکاندن ریشه فساد و حل این معضل نشدیم، اما خوشبختانه شهردار تهران کارهای اساسی و جدی را شروع کرد و ریشه فساد را در شهرداری خشکاند و داشت به سمتی می‏رفت که به طور کلی همه دست‏هایی را که منافعی برای خود داشتند کوتاه کند. نمونه این اقدام را در دوران تصدی آقای کرباسچی در شهرداری شاهد بودیم و علت درگیری گروه‌ها با آقای کرباسچی هم این بود که دست روی منافع عده‏ای گذاشت و موجب شد تحت فشار قرار گیرد. در صورتی که شهرداری تامین‌کننده منافع شهر است نه جناح‏های مختلف. نجفی نیز پرونده‏های رسمی و گزارش‌‏هایی از فساد در شهرداری را به شورای شهر ارائه کرد. همچنین پرونده‏ای تشکیل و به قوه‌قضائیه ارجاع داد که امیدواریم به این پرونده‌‏ها رسیدگی شود.

شورای پنجم باید مواظب باشد که به سرنوشت شورای اول دچار نشود؛ مشکلات شورای اول خودخواهی و طمع‌کاری برخی برای وعده‌وعید‏های پشت پرده بود،‏ با اینکه با جدیت کار خود را انجام می‏دادند، اما دخالت‏هایی که از بیرون اعمال شد شورا را به اختلاف کشاندند.

نباید متصور شویم که مدیریت شهری تکنیکی است و یک مدیر میانی خوب و تکنوکرات می‏تواند تهران را اداره کند. شورای شهر باید در انتخاب شهردار (اگر آقای نجفی اراده ماندن نداشته باشد) جدی عمل کرده و یک شخصیت ملی در حد آقایان نجفی و کرباسچی را به عنوان شهردار تهران یا فردی مانند محسن هاشمی را  که شخصیت ملی و مورد قبول نظام و مردم است معرفی و انتخاب کند.